Identyfikacja wizualna firm – jak wpływa na świadomość marki?

Potencjalni klienci mają do czynienia z naszą komunikacją wizualną w różnych sytuacjach. Przydrożny banner, reklama na samochodzie firmowym, strona internetowa, materiały marketingowe czy wizytówki. Dlatego tak ważne jest, by rozważnie budować świadomość marki, której nieodłączną częścią jest identyfikacja wizualna firm.

 

Identyfikacja wizualna – co to jest?

Identyfikacja wizualna firm to jeden z elementów brandingu, którego głównym celem jest budowanie świadomości marki. Jest narzędziem do kreowania wizerunku, ale też ma zapewnić rozpoznawalność brandu, wspierać jego pozytywny wizerunek czy umacniać jego pozycję rynkową.  System identyfikacji wizualnej, na który składa się logo, jak i charakterystyczne dla danej marki: stylistyka, kolorystyka, symbolistyka, typografia, opakowanie produktów, a nawet wystrój wnętrz, jest zatem kluczowym nośnikiem informacji o firmie. Powinien mówić o misji i wartościach organizacji oraz jej wyróżnikach.

Jak zaplanować system identyfikacji wizualnej?

Identyfikacja wizualna ma oddziaływać na klienta, np. na jego emocje, i budzić jego zaangażowanie, chociażby poprzez identyfikację z marką i reprezentowanymi przez nią wartościami. Stąd też, planując identyfikację wizualną, nie możemy polegać wyłącznie na estetyce. Równie duże znaczenie ma spójność poszczególnych elementów, autentyczność i zgodność z tożsamością firmy. Wszystko to prowadzić ma do budowania długoterminowych relacji z konsumentem, których podstawą ma być zaufanie i zrozumienie. Dobrze zaplanowana strategia ma bowiem odnosić się do potrzeb klienta, jego pragnień i preferencji, umacniając w nim poczucie, że stale dążymy do ich spełnienia.

Identyfikacja wizualna firm – jak wpływa na świadomość marki? 

Identyfikacja wizualna firm – kiedy rozważyć rebranding?

Niekiedy okazuje się, że nasza identyfikacja wizualna nie przynosi efektów, tj. nie wyróżnia firmy spośród konkurencyjnych podmiotów albo wręcz ma niekorzystny wpływ na jej postrzeganie. Bywa też, że skuteczna w danym momencie identyfikacja po jakimś czasie się dezaktualizuje. Może wynikać to np. ze zmian potrzeb konsumentów, ewaluacji branży czy modyfikacji celów. W takiej sytuacji dobrze jest zastanowić się nad rebrandingiem, który opierać będzie się na podejściu analitycznym i który uwzględniać będzie preferencje konsumentów, sposób funkcjonowania rynku oraz działania podejmowane przez konkurencję.

Jak przebiega rebranding?

Rebranding może dotyczyć wybranych elementów identyfikacji wizualnej firm, ale może też objąć jej wszystkie aspekty. Odświeżenie wizerunku w tym zakresie może dotyczyć zaprojektowania nowego logo, wprowadzenia nowej stylistyki i kolorystyki, ale może też oznaczać zmiany komunikacji czy całej strategii biznesowej. Daleko idące zmiany proponuje się z reguły wtedy, kiedy marka mierzy się z kryzysem wizerunkowym albo – po zmianie celów i założeń – dąży do stworzenia całkiem nowego wizerunku. Czasami jednak wystarczą niewielkie modyfikacje, by sprostać wymaganiom efektywnego brandingu. Musimy jednak mieć świadomość tego, że powierzając ten proces specjalistom, znacząco zwiększamy szanse jego powodzenia.