Rodzaje umów, które może mieć pracownik

Pracodawcy szukający pracowników już w ogłoszeniach często umieszczają informację na jakich zasadach będzie zatrudniony pracownik. Rodzajów umów jest kilka i przyjrzymy się im dzisiaj.

Rodzaje umów dla pracowników

  • umowa o pracę na okres próbny, czas określony i nieokreślony,
  • umowa zlecenie;
  • umowa o dzieło;
  • umowa o współpracy czyli kontrakt B2B.

Umowa o pracę

Ten typ umowy jest regulowany przez kodek pracy i jego podstawą jest nawiązanie stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że kodeks ściśle określa wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika. Umowa ta ma swoje wady i zalety, ale do jej największych plusów zalicza się stabilność, ponieważ okres wypowiedzenia jak i czas przejścia na umowę na czas nieokreślony jest ściśle określony prawem. Pracownik może także liczyć na płatny urlop, płatny zwolnienie lekarskie oraz ma regularnie opłacane składki ZUS.

Umowa zlecenie

To umowa cywilnoprawna regulowana przez kodeks cywilny, która od jakiegoś czasu także wiąże się z koniecznością płacenia składek ZUS przez pracodawcę. Podstawą umowy jest wykonanie określonego zlecenia, przy czym nie ma ściśle wyznaczonych zasad – gdzie, kiedy, jak co pozwala na dużą elastyczność w wykonywaniu zlecenia. Określona jest tylko minimalna stawka godzinowa.

Rodzaje umów, które może mieć pracownik

Umowa o dzieło

To druga umowa cywilnoprawna, którą reguluje kodeks cywilny, ale nie została jeszcze objęta koniecznością odprowadzania od niej składki ZUS (chyba że pracownik jest już w danej firmie zatrudniony). Z tego względu coraz chętniej jest wybierana przez pracodawców. Podobnie jak umowa zlecenie, także i ta nie ma ściśle określony reguł. Osoba ma dostarczy określone dzieło będące podstawą umowy.

Umowa o współpracy - kontrakt B2B

Zawiązywana jest między firmami a przez to bardzo często miedzy osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą a firmą, której będzie ona świadczyć usługi. Jest to korzystna dla pracodawcy umowa, ponieważ to na osobie dostarczającej usługi/produkty spoczywa obowiązek odprowadzania składek.

Pracownik w firmie może zostać zatrudniony na różnych umowach, które mają swoje zalety i wady. Dużo zależy od tego, jakich usług czy produktów potrzebuje pracodawca w danym momencie.