Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej - jak to zrobić?

Spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie elementy dwóch rodzajów - spółki osobowej i kapitałowej. Dzięki temu prowadzone jest małe przedsiębiorstwo, które może być dofinansowane z innych źródeł. Oczywiście jak w przypadku każdej firmy, prowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej ma swoje plusy i minusy.

Charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, w której za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik, bez ograniczeń. Jest to komplementariusz, natomiast drugi wspólnik jest akcjonariuszem, ale nie odpowiada on za zobowiązania spółki, jedynie za świadczenia wskazane w statucie. Do cech spółki komandytowo-akcyjnej należą brak osobowości prawnej, zakres zobowiązań wspólników, zawarcie w firmie nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. W spółce funkcjonują organy w postaci walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Ponadto istnieje konieczność posiadania kapitału zakładowego oraz emisji akcji.

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej - jak to zrobić?

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną?

Istnieją dwa sposoby na powstanie spółki komandytowo-akcyjnej - pierwotny i następczy. W pierwszym przypadku chodzi o nałożenie spółki, a w drugim o przekształcenie innej spółki handlowej lub cywilnej w komandytowo-akcyjną. Pierwszy z wymienionych sposób wymaga zawiązania spółki i podpisania statutu przez założycieli. To oczywiście nie wszystko, ponieważ należy jeszcze objąć akcje przez akcjonariuszy, każdy z nich musi ponadto wnieść wkłady. Spółka musi również zostać wpisana do stosownego rejestru, jak więc widać należy dopełnić co najmniej kilka obowiązków.

Oznaczenia w nazwie spółki

W nazwie firmy musi znaleźć się nazwa co najmniej jednego komplementariusza i oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna". Inną ewentualnością jest zastosowanie skrótu "S.K.A". W sytuacji, gdy komplementariuszem jest osoba prawna, w nazwie spółki powinno znaleźć się brzmienie firmy tej osoby. Nie może się w niej natomiast znaleźć wskazanie akcjonariusza, jeżeli tak się stanie osoba ta odpowiada za zobowiązania spółki tak jak komplementariusz.