Podatek od wynajmu mieszkania

W drodze wynajmu mieszkania uzyskuje się dochód o pewnej wysokości, zatem ma w tym przypadku zastosowanie obowiązek zapłacenia podatku. Ukrywanie tego faktu przed Urzędem Skarbowym może mieć poważne konsekwencje, dlatego zdecydowanie odradza się stosowanie takich praktyk. Kwota tej wpłaty zależy od wybranej formy opodatkowania. W przypadku osoby prywatnej może to odbywać się na zasadach ogólnych, przez ryczałt, lub od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowa forma zarobku

Wynajem jakiejkolwiek nieruchomości to dość często stosowany sposób na generowanie dodatkowych zarobków. Powodów jest kilka, a jednym z nich jest dość niskie oprocentowanie lokat, dlatego zdecydowanie odpada oszczędzanie na koncie bankowym. Znacznie lepszą formą inwestycji jest zakup i wynajęcie osobie trzeciej lokalu mieszkalnego. Powstaje wtedy obowiązek zapłacenia podatku do odpowiedniego organu. 1 stycznia 2023 roku wejdzie nowelizacja, która nieco zmieni przepisy dotyczące wynajmu mieszkań. Podatek będzie od tego terminu wyliczany jako ryczałt od przychodów, przy czym podatnik będzie decydował, czy wynajem jest w ramach osoby prywatnej, czy może znajduje się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek od wynajmu mieszkania

Przepisy regulujące wynajem mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania musi być zapłacony w terminie i w wyliczonej wcześniej wysokości. Terminowość jest również istotna w przypadku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt. Na zakończenie roku kalendarzowego niezbędne jest złożenie do Urzędu Skarbowego zeznania na formularzu PIT-36 lub PIT-28. Odbywa się to oczywiście po tym, jak podatnik przedłożył do naczelnika urzędu pismo informujące o wyborze sposobu opodatkowania. Wybierając podatek na zasadach ogólnych kluczową kwestią jest wysokość dochodów, progi są dwa - 17% i 32%. Na złożenie deklaracji podatnik ma czas do 30 kwietnia następnego roku. Taka forma opodatkowania najczęściej wybierana jest przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od przychodu można wówczas odjąć koszty jego uzyskania.