Co to jest PIT-11

Każdy pracodawca do końca lutego jest zobowiązany wystawić swoim pracownikom PIT-11, czyli wykaz odprowadzanych składek za poprzedni rok. Czyli do lutego 2023 roku musi przekazać dokument w formie tradycyjnej lub elektronicznie, ta sama informacja musi trafić także do właściwego Urzędu Skarbowego.

Jakie elementy zawiera PIT-11?

W formularzu PIT-11 zawarte są informacje o osiągniętych w poprzednim roku dochodach. Ponadto wskazane są zaliczki na podatek, kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na tej podstawie osoba fizyczna składa zeznanie podatkowe i przekazuje je do konkretnego organu podatkowego. W PIT-11 ujmuje się ponadto poniesione koszty, wszystkie dane wpisywane są w odpowiednie rubryki. Może dojść do sytuacji, kiedy otrzymuje się PIT-11 z kilku źródeł, wówczas w formularzu PIT-36 lub PIT-37 wpisuje się zsumowane wartości ze wszystkich. W dzisiejszych czasach nie ma potrzeby przekazywania otrzymanych formularzy do księgowych. W Internecie funkcjonuje wiele rozwiązań, instrukcje w formie opisanych punktów lub nagrań wideo pokazują krok po kroku etapy wypełniania. Podczas przenoszenia wszystkich danych z kilku dokumentów należy pamiętać o zmieszczeniu się w odpowiednich limitach podatkowych. Dotyczą one kosztów uzyskania przychodów.

Co to jest PIT-11

Kiedy nie ma potrzeby wystawiania PIT-11?

Są sytuacje, w których nie ma potrzeby wystawiania formularza PIT-11. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które zatrudniają kogoś i wypłacają wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 200 złotych brutto. Wówczas pracodawca pobiera z tytułu podpisanej umowy jedynie 12% podatku i odprowadza za pracownika w jego imieniu. Nie tylko nie dostajemy dokumentu, ale nawet nie musimy się martwić o jego wykazanie w zeznaniu rocznym, ponieważ jemu nie podlega. Takie praktyki są stosowane w kontekście umów o dzieło oraz zlecenie, które właściwie są powoli wycofywane. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy taki rodzaj umowy podpisuje się ze swoim obecnym pracodawcą. Drugim jest brak wyrażonego kwotowo wynagrodzenia na piśmie.