Jak chronić znaki towarowe?

Kwestie związane z ochroną własności intelektualnej mają ogromne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. W tym kontekście mówi się m.in. o znakach towarowych oraz o prawnej ich ochronie. Jak to wygląda w praktyce i jakie są zalety takiego rozwiązania?

Czym jest znak towarowy?

Mianem znaku towarowego określane jest oznaczenie, które pozwala odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innej firmy. Znak towarowy musi zostać przedstawiony w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby nie było żadnych problemów z ustaleniem jednoznacznego i precyzyjnego przedmiotu udzielonej ochrony. Przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów mogą być m.in. różnego rodzaju znaki (słowne, graficzne, przestrzenne, pozycyjne, ruchome, dotykowe, dźwiękowe, zapachowe), kolory, hologramy, gesty itp.  W języku potocznym znaki towarowe znane są także jako znaki handlowe, logo, znaki firmowe czy nazwy firmowe.

Jak objąć ochroną znak towarowy?

W celu objęcia ochroną znaku towarowego konieczne jest zgłoszenie go do Urzędu Patentowego RP. Stosowne podanie musi zawierać takie elementy jak: oznaczenie zgłaszającego oraz znak stanowiący przedmiot zgłoszenia, a ponadto towary i/lub usługi, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Zgłoszenie jest dokładnie analizowane pod względem formalnoprawnym. Sprawdzane jest również to, czy nie ma bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na dany znak. Przed złożeniem podania warto sprawdzić, czy nie istnieją już takie same lub podobne znaki towarowe. Aby to uczynić, należy przeszukać bazy znaków: krajowych, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych.

Jak chronić znaki towarowe?

Jak długo obowiązuje ochrona znaku towarowego?

Wielu przedsiębiorców planujących złożenie podania o udzielenie stosownej ochrony na znak towarowy zastanawia się, ile trwa prawo ochronne znaku towarowego – w Polsce trwa ono 10 lat. Niemniej można przedłużać je na kolejne okresy, także 10-letnie. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że ochrona znaku towarowego może nie być ograniczona czasem. Obowiązuje dotąd, dopóki przedsiębiorstwo zdecyduje się ją przedłużać. Za każdy 10-letni okres ochronny pobierana jest opłata. Chcąc przedłużyć prawo ochronne, nie trzeba składać w tym celu specjalnego podania – wystarczy wykonać przelew na konto Urzędu Patentowego RP przed upływem bieżącego okresu ochrony i zatytułować go w odpowiedni sposób.

Ochrona znaku towarowego a wsparcie rzecznika patentowego

Sprawy związane z ochroną własności intelektualnej bywają w praktyce bardzo zawiłe i skomplikowane – nie inaczej jest z wnioskami o udzielenie ochrony na znak towarowy. Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia, jakiego jest w stanie udzielić rzecznik patentowy. Oczywiście powinna być to sprawdzona kancelaria mająca spore doświadczenie w tego typu sprawach. Rzecznik patentowy udziela kompleksowej pomocy, włącznie m.in. z przygotowaniem podania, przeprowadzeniem badania „czystości” danego znaku i wyceną kosztów rejestracji.