Umowa o pracę - co warto wiedzieć

Najczęściej pracownicy zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę, która ściśle reguluje wzajemne stosunki. Nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę, zwłaszcza gdy idą do pierwszej pracy, z czym wiąże się ta umowa i na jakich zasadach będą pracować.

Umowa o pracę – podstawa prawna

W przypadku umowy o pracę jej podstawy reguluje Kodeks pracy, w którym od roku 2016 istnieje zapis o trzech rodzajach tej umowy: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwsza zawierana jest maksymalnie na trzy miesiące i zwykle ma na celu sprawdzić umiejętność i kompetencje pracownika. Pozwala to sprawdzić, czy dana osoba będzie dobrym pracownikiem na tym stanowisku. W tym wypadku obowiązuje okres wypowiedzenia długości maksymalnie dwóch tygodni.

Kolejnym etapem jest umowa na czas określony, która nie może być zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące. Okres wypowiedzenia jest tutaj określany na podstawie tego, jak długo dany pracownik pracował w danej firmie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umowy na czas nieokreślony – tutaj również okres wypowiedzenia zależy od stażu. Umowa ta musi też zostać zawarta, gdy minie okres zatrudnienia określony w kodeksie pracy.

Umowa o pracę - co warto wiedzieć

Umowa o pracę – prawa pracownika

W przypadku umowy o pracę, na początku, zanim rozpocznie pracę, każdy pracownik ma obowiązek przejść stosowne badania lekarskie określające jego stan zdrowia. Oprócz tego musi przejść także szkolenie BHP. Inne wymagane certyfikaty czy szkolenia wynikać będą już tylko z wymagań indywidualnych pracodawcy.

Pracownik na umowę o pracę ma także płatny urlop, którego długość wynosi 20 dni, a po dziesięciu latach pracy 26. W przypadku choroby ma również wypłacanie świadczenia chorobowe. W przypadku kobiet przysługuje im także płatny okres urlopu na którym pobierają zasiłek określony procentowo od wynagrodzenia w zależności od typu urlopu. Oprócz tego każdemu pracownikowi przysługują urlopy okolicznościowe związane z wyjątkowymi sytuacjami.

Umowa o pracę jest wciąż najchętniej zawieraną umową przez pracowników, ze względu na stabilność jaką gwarantuje a także liczne prawa, które mu przysługują.