Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej wymagany jest wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorca może wybrać ją spośród czterech dostępnych, a każda z nich ma oczywiście swoje wady i zalety. Należy przeanalizować wszystkie i dopiero w następnym kroku podjąć ostateczną decyzję. Warto stawiać na pierwszym miejscu korzyści dla samego siebie.

Jakie warunki opodatkowania opłacają się najbardziej?

Pierwszą formą opodatkowania godną rozważenia są zasady ogólne, czyli skala podatkowa. Stanowi najbardziej podstawową formę w przypadku jednoosobowej działalności. Zaletą jest na przykład fakt, że nie ma konieczności zgłaszania tego faktu do Urzędu Skarbowego. Kolejną korzyścią jest możliwość umieszczenia kilku źródeł, chociaż nie wszystkich, na tym samym zeznaniu. Największą zaletą jest korzystanie z ulg, na przykład od darowizny, wydatków ponoszonych z tytułu łącza internetowego, rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, od poniesionej straty w poprzednich latach. Skala podatkowa wiąże się też z obniżeniem wysokości podatku o uiszczone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można obniżyć o 7,75% podstawy wymiaru składki, a podatnicy odliczają również ulgi na dzieci.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony

Podatek liniowy to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom, którym zależy na wiedzy wysokości podatku od razu. Podatek opłaca się w tym wariancie według stałej stawki wynoszącej 19%. Nie ma tutaj znaczenia wysokość dochodu, dlatego właściciele firm cenią sobie tę opcję. Do wad zalicza się jednak brak możliwości wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wybierają równiez ci, którym nie przysługują żadne ulgi wskazane w pierwszej formie opodatkowania. Małym podmiotom gospodarczym poleca się rozliczenia na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Można go opłacać w wybranej częstotliwości - raz na miesiąc lub kwartał. Stawki wynoszą 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% i 10%. Zależnością jest rodzaj prowadzonej działalności. Największą zaletą jest uproszczona księgowość.