Koszty utrzymania pracownika

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów jego utrzymania. Chodzi tutaj nie tylko o wypłacanie wynagrodzenia, ale również świadczenia. Do tych drugich zaliczają się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W 2022 roku wygląda to tak, że przy minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 3010 złotych brutto koszt utrzymania pracownika wynosi 3626,46 złotych. Pracownik natomiast otrzyma 2363,56 złotych netto, czyli już po odliczeniu podatku.

Każdy pracownik kosztuje

Świadomość społeczeństwa odnośnie kosztów, jakie ponosi przedsiębiorca jest znikoma. Tymczasem obowiązki te nakłada na niego ustawodawca i nie ma możliwości ich pominięcia, czy zignorowania. Podatki nie są jedynym wydatkiem, ponieważ podwładnym trzeba zapewnić regularne szkolenia BHP, odpowiednią odzież roboczą, gdy sytuacja i stanowisko tego wymaga. Nieco mniejsze koszty ponosi się w związku z podpisaniem umowy cywilnoprawnej. Jednak większość osób zatrudnianych chce świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę, jest to forma stanowiąca najlepsze zabezpieczenie obu stron stosunku pracy. Nie ma wówczas możliwości rozwiązania umowy o pracę nagle, z dnia na dzień.

Koszty utrzymania pracownika

Składniki wynagrodzenia pracownika

Na wynagrodzenie pracowników składa się kilka elementów, spośród których wyróżnia się stałe oraz zmienne. W pierwzej grupie znajduje się wynagrodzenie zasadnicze wypłacane raz w miesiącu. W drugiej natomiast premie i ewentualne prowizje. Pracownik otrzymuje z wynagrodzenia kwotę netto, a brutto obejmuje poza nią podatek dochodowy, częściowe składki ZUS. Będąc już przy temacie składek to ich wymiar prezentuje się następująco:

- zdrowotna - 9%,

- emerytalna - 9,76%,

- rentowa - 1,5%,

- chorobowa - 2,45%.

Pracodawca chcący zatrudniać większą ilość osób musi więc zdawać sobie sprawę z kosztów, jakie poniesie. Dlatego większe firmy zazwyczaj mogą sobie na to pozwolić, ale te mniejsze niekoniecznie. W tych drugich często jeden pracownik jest obciążany większą ilością nowych obowiązków, w ten sposób pracodawca szuka oszczędności.