Delegacje firmowe – jakie są rodzaje?

Pracując w różnych firmach pracownicy nieraz są wysyłani na różnego rodzaju delegacje związane z wykonywanymi obowiązkami. W ogólnym rozliczaniu są one traktowane trochę inaczej niż standardowa praca i wyróżniamy ich kilka rodzajów.

Rodzaje delegacji firmowych

Zacznijmy od definicji, czym właściwie jest delegacji. Za delegację uważa się podróż służbową poza miejscowość w której znajduje się siedziba firmy i miejsce pracy pracownika na wyraźne polecenie pracodawcy. Gdy taka delegacja wiąże się z poniesieniem kosztów przez pracownika, to pracodawca ma obowiązek mu takie koszty zwrócić.

Podstawą prawną regulującą delegacje kwestie związane z oddelegowaniem (to nie jest to samo) reguluje, podobnie jak w przypadku umowy o prace, kodeks pracy. Nie określa on jednak czasu maksymalnego, który może trwać delegacja. Określa się natomiast dwa podstawowe rodzaje delegacji, czyli krajową oraz zagraniczną. Każda z nich rozliczana jest inaczej, ze względu na znaczne różnice wynikające miedzy nimi.

Delegacje firmowe – jakie są rodzaje?

Delegacja krajowa – podstawy

Wyjazd delegacyjny na terenie kraju jest uważany za delegację dopiero, gdy jego długość przekroczy ośmiogodzinny dzień pracy. Wówczas pracownikowi przysługuje tzw. dieta delegacyjna uzależniona od tego, jak długi był to wyjazd oraz czy był kierowcą czy tylko pasażerem.

Kwestie związane z rozliczaniem delegacji – kiedy oraz jak, są regulowane przepisami prawnymi i to na pracodawcy ciąży obowiązek aby poinformować pracownika, jakie dane powinien dostarczy aby delegacja została poprawnie rozliczona.

Delegacja zagraniczna – podstawy

W przypadku delegacji zagranicznych kwestie związane z dietą oraz zwrotem kosztów i rozliczaniami reguluje dodatkowo Rozporządzenie Ministra Pracy. W nim znajdują się zapisy dotyczące tego, ile należy zapłacić pracownikowi za pobyt zagraniczny oraz to, ile należy się zwrotu za noclegi czy przejazdy.

Kazda delegacja, niezależnie do tego czy jest na terenie kraju czy nie, czy trwa tylko dwa dni czy dwa miesiące powinna zostać odpowiednio rozliczona zgodnie z obowiązującym prawem, a pracownik powinien otrzymać odpowiednie z tego tytułu wynagrodzenie.