Wszystko o szkoleniach BHP

Samo założenie działalności gospodarczej nie jest czymś skomplikowanym. Trudności mogą pojawić się później, kiedy trzeba wybrać formę opodatkowania i ponosić wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Jednym z nich jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla każdego zatrudnionego. Najpóźniej w dniu zatrudnienia należy przeprowadzić szkolenie wstępne, a następnie w określonych terminach przeprowadzać okresowe.

Podstawa szkoleń BHP

O szkoleniu BHP powinien pamiętać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Każdy musi być bezpieczny podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Nie można ryzykować swoim zdrowiem, ani tym bardziej życiem. To właśnie w celu zapobiegania takim sytuacjom przeprowadza się regularne szkolenia BHP, w trakcie których przekazywane są najważniejsze informacje i ostrzeżenia. Zawarte w nich są teoretyczne zagrożenia na konkretnych stanowiskach. Ważną zasadą jest ta mówiąca, że szkolenie BHP musi odbyć się w godzinach pracy, w niektórych przypadkach można zastosować formę zdalną.

Wszystko o szkoleniach BHP

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Szkolenie wstępne BHP jak sama nazwa wskazuje powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do świadczenia pracy. Nowy pracownik musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie i ewentualnych zagrożeniach na swoim stanowisku. Uczestnictwo we wstępnych szkoleniach obowiązują zatem nowych zatrudnionych, praktykantów i studentów w miejscu odbywania stażu bądź praktyk, uczniów szkół zawodowych przyjętych w ramach przygotowania do zawodu. Istnieje pewien wyjątek, zgodnie z którym osoba, która przeszła szkolenie wstępne u poprzedniego pracodawcy i ma zająć takie samo stanowisko w nowej pracy, nie musi być obecna w niej na szkoleniu. Podczas szkolenia wstępnego pracownicy zapoznawani są z instruktażem ogólnym i stanowiskowym. Pierwszy dotyczy zasad panujących w całej firmie, drugi natomiast konkretnie zajmowanego stanowiska. W zależności od tego ustala się okresy, po jakich należy odbyć kolejne szkolenie, tym razem okresowe.